ВУЗ ШАГ

Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 96

 

Навчальний процес

Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного

віку

     «Українське дошкілля»

 

 

Розділи програми :

 

Лінія розвитку Ф - фізичний розвиток

 

Форма активності - фізична (вправність, конструктивність, продуктивність, витривалість дій, пов’язана зі станом здоров’я, руховою активністю, будовою тіла, зовнішністю, роботою організму, м’язовою та предметно-практичною активністю

 

 

Лінія розвитку С-М - соціально-моральний розвиток

 

 

Форма активності - соціально-моральна (суспільні відносини, спільна діяльність, міжособистісні взаємини, вектор виміру яких – відповідність нормам моралі. пов’язана з входженням дитини у соціум, з оволодінням соціально прийнятними і схвалюваними формами поведінки та діяльності, засвоєнням моральних норм).

Лінія розвитку Е-Ц - емоційно-ціннісний      розвиток

 

Форма активності - емоційно-ціннісна (емоційне ставлення дитини до людей і подій, яке свідчить про її особисті орієнтації, інтереси, потреби, мотиви, переваги, вибори, бажання, незалежні від дорослого, пов’язані із системою потреб та інтересів дитини, з її вмінням приймати рішення, самовизначатися, надавати перевагу кому-небудь, чому-небудь, здійснювати самостійний вибір).

Лінія розвитку П - пізнавальний розвиток

 

Форма активності - пізнавальна (прагнення отримати нову інформацію, встановити закономірності та залежності, засвоєння системи знань. пов’язана з відкриттям нового, раніше невідомого, з розв’язанням життєвих проблем, встановленням сутності явищ та причинно-наслідкових залежностей, з розширенням та поглибленням інформації).

 

Лінія розвитку М - мовленнєвий розвиток

 

Форма активності - мовленнєва (вербалізація думок, словесне їх оформлення, вдосконалення вміння розповідати, вести розмову, формулювати судження, повідомляти іншому інформацію, пов’язана з умінням встановлювати мовленнєву взаємодію, грамотно будувати й висловлювати свої думки, підтримувати діалог).

 

Лінія розвитку Х-Е - художньо-естетичний розвиток

 

 

Форма активності - художня-мистецька діяльність (творення образів, наявність образотворчих, музичних, літературних, танцювальних, театральних умінь, наявність естетичного смаку, тяжіння дитини до прекрасного, пов’язана зі здатністю передавати свої життєві враження за допомогою різних образів засобами образотворчого, музичного, літературного, театрального мистецтв).

 

Лінія розвитку К - креативний розвиток

 

 

Форма активності - креативна (прагнення до вигадок, фантазування, вияву оригінальності, намагання відійти від шаблону, зразка, зробити, відповісти по-своєму, схильність до відкриттів, сприйнятливість до нових ідей, здатність самостійно розв'язувати проблеми, пов'язаними з прагненням до творчої діяльності, прояву фантазії, вигадки та уяви.